چگونه احساس خود را تغییر دهیم؟

چگونه احساس خود را تغییر دهیم؟

سپاسگزاری به‌طور خاص باعث می‌شود همراه جریان زندگی پیش بروید و موارد خوب بیشتری را به زندگی‌تان فراخوانید. هر احساس مثبتی، احساس‌های مثبت دیگری را همراه خودش می‌آورد. آیا می‌دانستید که در حالت کلی ۶۰ ‫ تا ۸۰ درصد از احساس‌های شما منفی هستند؟ منظورم از منفی، احساس‌هایی است که سودی ندارند. فراخواندن  موارد مثبت به زندگی یعنی تغییر احساس‌های منفی و بدون سود، بااحساس های مثبت و سودمند. شیوه‌ی این کار را در این فعالیت توضیح می‌دهم.
شما از پل احساس‌هایتان عبور خواهد کرد.
هنگامی‌که بااحساس ناخوشایندی روبرو می‌شوید، موارد زیر را در نظر بگیرید.

 

۱ این احساس را شناسایی کنید.

آیا این احساستان خشم، سردرگمی، ناامیدی یا غم است؟ اگر نمی‌توانید نام این احساس را پیدا کنید. نگران نباشید در این مورد به غریزه‌تان اعتماد کنید.

 

۲ از خودتان بپرسید این احساس چه چیزی به شما می‌گوید که دانستن آن لازم است.

ممکن است از رفتار یکی از همکارانتان عصبانی باشید. هنگامی‌که به این احساس دقت می‌کنید، متوجه می‌شوید درسی که باید بگیرید این است قضاوت کردن را کنار بگذارید. بازهم اگر به نتیجه‌گیری روشن نمی‌رسید، نگران نباشید با این دیدگاه که در این احساس ناخوشایند درسی وجود دارد، به خودتان کمک کنید به حالتی مثبت برسید و به ضمیر ناخودآگاهتان اجازه دهید که به دنبال درس‌های سودمند باشید. درهرحال پذیرفتند و قبول کردن را فراموش نکنید.

 

۳ احساس‌های مثبتی را که دوست دارید فراموش نکنید، حتی اگر دور از دسترستان هستند.

اگر به خاطر رفتار همکارتان احساس عصبانیت می‌کند، شاید حس اشتیاق به تواند به شما کمک کند عصبانیت را رها کنید، احساسی که می‌خوابی داشته باشید از همه‌چیز مهم‌تر است. این اساس است که می‌توانند شادتان کند.

 

۴ پلی را پیش رویتان تجسم کنید.

این پل را به‌گونه‌ای تجسم کنید که برایتان جذاب است؛ این پل می‌تواند خیلی ساده پلی چوبی روی رودخانه کوچک باشد.

 

۵ تجسم کنید که احساسات مثبت در آن‌سوی رودخانه در انتظارتان هستند.

مشاهده کنید که کجای پل هستید. فاصله‌تان میان احساس منفی و  احساس مثبتی که در انتظارتان است را در ذهن اندازه‌گیری کنید.

 

۶ توجه کنید که چه احساس‌های شمارا به احساس نهایی که در انتظارتان است نزدیک می‌کند.

اگر احساس منفی‌تان عصبانیت است. شاید آزردگی می‌توان قدم بعدی باشد. آزردگی احساس خوبی نیست؛ اما از عصبانیت بهتر است.

 

۷ این کار را تا جایی انجام دهید که به احساس هدفتان برسید. هر گام شمارا اندکی به‌جایی که می‌خواهید برسید،

نزدیک‌تر می‌کند. تغییر احساس‌هایتان را مشاهده کنید. احساس بعدی می‌تواند نا‌امیدی باشد و احساس بعدازآن سردرگمی. شاید پس‌ازآن احساس کنجکاوی کنید احساس کنجکاوی‌تان درنهایت به هیجان تبدیل شود و درنهایت احساس اشتیاق که در انتظارتان است برسید. حالا به‌طرف دیگر رودخانه رسیده‌اید.

این مقالات را هم بخوانید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.