استفاده از قدرت دونیم کره مغز

  انتخاب‌ها و اقدامات عملی‌تان باعث می‌شود به نتایج خاصی برسید. انتخاب‌ها و اقدامات عملی به نوع فکر کردن و استفاده از قدرت مغز بازمی‌گردد. تا زمانی که نوع فکر کردنتان را عوض نکنید، تقریباً با همان نتایجی مواجه می‌شوید که همیشه با آن‌ها مواجه شده‌اید چراکه در این حالت اقدامات عملی و رفتارهایتان تغییر […]
This post is only available to members.
این مقالات را هم بخوانید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات فقط برای کاربران پادشاهی قابل مشاهده است