مرور برچسب

7 سوال برای رسیدن به هدف

برای رسیدن به هدف‌های خود، این ۷ شرط را باید رعایت کنید

نکته مهم برای آماده ساختن خود به‌منظور رو‌به‌رو شدن با آنچه به آن نیاز دارید این است که به‌جای جنبه‌های منفی احتمالی به جنبه‌های مثبت توجه کنید. در کار برنامه‌ریزی می‌توانید جنبه‌های منفی را لحاظ کنید، اما اصولاً از پیش تصور کردن اتفاقات منفی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار نیست. برای…