مرور برچسب

گام سوم هدف‌گذاری

قسمت سوم هدف‌گذاری

قسمت سوم هدف‌گذاری در این قسمت با یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هدف‌گذاری نیز آشنا می‌شود. این قسمت هم مانند قسمت‌های دیگر هدف‌گذاری بسیار مهم است شما باید هدفتان قابل‌دسترسی باشد. دسترس آیا زمانی هدفی قابل‌دسترسی است که دیگران به آن رسیده باشند؟ مثلاً خرید یک‌خانه در آمریکا، چون خیلی‌ها…