مرور برچسب

گام اول هدفگذاری

قسمت اول هدف‌گذاری

قسمت اول هدف‌گذاری عده‌ای از افراد بااینکه هدف‌گذاری می‌کنند اما متأسفانه به اهداف خود نمی‌رسند. فکر می‌کنید مشکل چیست؟ دقت کنید هدف‌گذاری هم قوانین خودش را دارد ما نمی‌توانیم همین‌طور برای خود هدف‌گذاری کنیم و قوانین هدف‌گذاری را رعایت نگینم و یا آن‌ها راندانیم. حالا به شما روشی را می‌آموزم…