آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

کلیدی

سؤالات اثرگذار برای تقویت توانایی

رضایت شغلی، ناشی از مشغولیت از راه استفاده از توانایی‌های کلیدی به‌طور روزانه و منظم است؛ نه تلاش برای تقویت نقاط ضعف؛ اما بعضی از توانایی‌ها طوری خاص به سعادتمندی کمک می‌کنند و ارزش تقویت کردن دارند. این 5 توانایی کلیدی عبارت‌اند از: قدردانی خوش‌بینی اشتیاق کنجکاوی دوست داشتن و دوست داشته شدن…