آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

کار مورد علاقه

یافتن شغل موردعلاقه

یافتن شغل موردعلاقه یافتن شغل موردعلاقه‌تان با این نکته شروع می‌شود که بدانید دوست دارید چه‌کاری بکنید. فعالیت زیر به شما کمک می‌کند متوجه شوید از انجام چه‌کارهایی لذت می‌برید. مکانی ساکت پیدا کنید و راحت بنشینید. برای چند دقیقه فقط نفس‌های عمیق بکشید و آرام باشید چشم‌هایتان را ببندید و این سؤال را…