آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

چگونه همکاری کنیم

راه‌های واگذار کردن کارها به دیگران

برای واگذار کردن کارها به دیگران سعی کنید فرد موردنظر را در مرحله اول شناسایی کنید. و مطمئن شوید که از انجام کار موردنظر برمی‌آید.بعد او را به یک فنجان قهوه یا چای دعوت کنید و در مورد کاری که قرار است به او واگذار کنید صحبت کنید. واگذار کردن کارها به دیگران و بخشیدن برخی مسئولیت‌هایتان به آن‌ها…