آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

چگونه همکاری کنیم

چگونه کارها را به دیگران واگذار کنیم

سعی کنید فرد موردنظر را در مرحله اول شناسایی کنید و مطمئن شوید که از انجام کار موردنظر برمی‌آید.بعد او را به یک فنجان قهوه یا چای دعوت کنید و در مورد کاری که قرار است به او واگذار کنید صحبت کنید. واگذار کردن کارها به دیگران و بخشیدن برخی مسئولیت‌هایتان به آن‌ها مهارتی نیست که فقط بتوان در محل کار…