مرور برچسب

چگونه همکاری کنیم

راه‌های واگذار کردن کارها به دیگران

برای واگذار کردن کارها به دیگران سعی کنید فرد موردنظر را در مرحله اول شناسایی کنید. و مطمئن شوید که از انجام کار موردنظر برمی‌آید.بعد او را به یک فنجان قهوه یا چای دعوت کنید و در مورد کاری که قرار است به او واگذار کنید صحبت کنید. واگذار کردن کارها به دیگران و بخشیدن برخی مسئولیت‌هایتان به آن‌ها…