آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

چگونه صحبت کنیم

آموزش صحبت کردن در جمع

بعضی افراد از صحبت کردن در جمع به اندازی ترس از مرگ می‌ترسند! آنچه اتفاق می‌افتد، ازاین‌قرار است: اگر کسی از شما بخواهد در جلسه‌ای صحبت کنید، ممکن است کمی اضطراب داشته باشید، بترسید یا حتی وحشت‌زده شوید. تجربه‌ی این احساسات شدید باعث می‌شود بعضی از مردم به هر قیمتی از این موقعیت‌ها دوری کنند.…