آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

چگونه رهبر باشیم

چگونه رهبر گروه باشیم؟ تکنیک ان ال پی

در این مقاله به تکنیک ان ال پی به  شما می‌آموزیم که چگونه رهبر گروه باشیم. برقراری روابط صمیمانه نیاز به همراهی با دیگران دارد. در ان ال پی این هماهنگی را به شکل دویدن در کنار قطار تصور می‌کنند. اگر به درون قطاری در حال حرکت بپرید، لازم است با سرعتی هماهنگ با سرعت قطار در کنار آن بدوید و سپس…