مرور برچسب

پیدا کردن شغل

آموزش یافتن شغل موردعلاقه

یافتن شغل موردعلاقه‌ با این نکته شروع می‌شود که بدانید دوست دارید چه‌کاری بکنید. فعالیت زیر به شما کمک می‌کند متوجه شوید از انجام چه‌کارهایی لذت می‌برید. تمرین یافتن شغل موردعلاقه مکانی ساکت پیدا کنید و راحت بنشینید. برای چند دقیقه فقط نفس‌های عمیق بکشید و آرام باشید چشم‌هایتان را…