مرور برچسب

پیدا کردن اهداف

سؤال قدرتمند برای پیدا کردن هدف اصلی در زندگی

آیا شما در خلوت خود، از خودتان سؤال می‌پرسید؟ آیا می‌دانید فقط با سؤال کردن از خود می‌توانید هدف اصلی خود را پیدا کنید. کمی عجیب به نظر می‌رسد، اما وقتی خوب فکر می‌کنید، می‌بینید شما هم مانند اغلب مردم به‌درستی نمی‌دانید که چگونه می‌خواهید زندگی کنید. مطمئناً شما هم می‌خواهید شاد و خوشحال زندگی…