آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

پایان دوستی

چگونه آگاهانه قطع رابطه کنیم؟

سه رفتار در شما می‌تواند قطع رابطه و صمیمیت میان شما و فردی که با او احساس ناهماهنگی می‌کنید را به‌سرعت از میان ببرد. با تمرینات زیر می‌توانید آگاهانه قطع رابطه کنید. 1 چگونه به نظر می‌رسید و رفتار می‌کنید می‌توانید از فرد موردنظر فاصله بگیرید و از او دور شوید، دیگر با او ارتباط چشمی…