مرور برچسب

پاکسازی ضمیر ناخودآگاه

برای برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاه از کجا شروع کنیم؟

موضوع برنامه‌ریزی ضمیر ناخودآگاه درزمینهٔ موفقیت امروزه بسیار داغ شده است. ذهن انسان از دو بخش ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه تشکیل‌شده کار‌های آگاهانه در ضمیر خودآگاه جای دارند و بعد از تکرار مداوم به ضمیر ناخودآگاه می‌روند و بدون اینکه شما متوجه شویم آن را به‌صورت ناخودآگاه انجام می‌دهید، مثل…