مرور برچسب

همگام شدن با خواسته‌‌ها

۳ نکته برای هماهنگی در زندگی

جان لنون گفته است: زندگی رویدادی است که هنگام برنامه‌ریزی برای مواردی دیگر، رخ می‌دهد. می‌دانم  گاهی آن‌قدر مشغول انجام دادن کاری می‌شوید که هرگز فرصت لذت بردن از نتایج کارهای دیگرتان را ندارید. شادی شما به هماهنگی در زندگی و تعادلتان بستگی دارد. انجام دادن وظایف انجام دادن وظایف که…