آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

هدف گذاری

۸ روش برای رسیدن به هدف به روش عبارت‌های رؤیایی + تمرین

با این تمرین می‌توانید به بهترین روش به اهداف یک‌ساله و چندساله خود برسید. اگر می‌خواهید معنای بیشتری به زندگی‌تان ببخشید، باید بیشتر تلاش کنید. برای موفقیت بیشتر می‌توانید تمرین عبارت‌های رؤیایی را انجام دهید. یک برگه کاغذ با یک‌قلم بردارید. 1 یک هفته وقت بگذارید تا به هدفتان بیندیشید. با هر ایده…

نکات طلایی در مورد هدف‌گذاری

برای گام اول باید شما دقیق هدف خود را مشخص کنید که چه چیز می‌خواهید. پس‌ازاینکه به‌روشنی متوجه شدید هدفتان از زندگی چیست، می‌توانید آن را در جمله‌ای خلاصه کنید تا بر اساس این جمله زندگی‌تان را برنامه‌ریزی کنید و گزینه‌های پیش رویتان را بشناسید. این جمله نشان‌دهنده‌ی آرزویتان در آینده است. هنگام…