مرور برچسب

هدفگذاری

قسمت دوم هدف‌گذاری

قسمت دوم هدف‌گذاری بخش هدف‌گذاری بخش خیلی مهمی در زندگی ما است اما متأسفانه ما این قسمت از زندگی را معمولاً نادیده می‌گیریم. اما قسمت دوم از بخش هدف‌گذاری: هدفتان باید قابل‌اندازه‌گیری باشد. اگر می‌خواهید عادت سیگار کشیدن را کنار بگذارید باید بتوانید با عدد و رقم نشان بدهید که می‌خواهید به…

قسمت اول هدف‌گذاری

قسمت اول هدف‌گذاری عده‌ای از افراد بااینکه هدف‌گذاری می‌کنند اما متأسفانه به اهداف خود نمی‌رسند. فکر می‌کنید مشکل چیست؟ دقت کنید هدف‌گذاری هم قوانین خودش را دارد ما نمی‌توانیم همین‌طور برای خود هدف‌گذاری کنیم و قوانین هدف‌گذاری را رعایت نگینم و یا آن‌ها راندانیم. حالا به شما روشی را می‌آموزم…