مرور برچسب

نکات مهم کتاب اوج موفقیت

۱۸ نکته طلایی مهم کتاب اوج موفقیت ریچ فتک

کتاب اوج موفقیت نوشته «ریچ فتک» یکی از مربیان درزمینهٔ موفقیت است. در اینجا ما به ۱۸ نکته طلایی مهم کتاب می‌پردازیم. قبل از اینکه به نکات طلایی بپردازم می‌خواهم یک نکته مهم از کتاب که تأکید زیادی بر روی آن دارد را به شما بگویم. کتاب تأکید زیادی بر حامی موفقیت دارد و اعتقاد This post is only…