مرور برچسب

نه گفتن

چگونه قدرت نه گفتن به دیگران را در خود تقویت کنیم

چرا بعضی از انسان‌ها نمی‌توانند نه گفتن را به دیگران به آسانی به زبان آورند؟ چرا بعضی از افراد تلاش می‌کنند تا دیگران را راضی نگه‌دارند؟ اختصاص دادن وقت بیش‌ازاندازه به افرادی که واقعاً هیچ سودی برای شما ندارند باعث می‌شود شما از هدف اصلی خود فاصله بگیرید. انسان‌های موفق دقیقاً می‌دانند باید در…