آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

موفقیت در کار

۵ گام برای تقویت توانایی‌هایتان

5 گام برای تقویت توانایی‌هایتان دقت کردن به زمان‌هایی که در زندگی به نتایج بزرگ رسید‌ید، راهی است اثرگذار برای درک مواردی درباره‌ی خودتان در حوزه‌های مختلف زندگی. می‌دانید که منظورم از نتایج عالی، بردن جایزه‌ نیست. منظورم از نتایج عالی رسیدن به هدف‌هایی است که در نظر داشتید، در حقیقت منظورم…

لطفا در کارها بهترین باشید

آیا مهم است که در هر کاری که می‌کنید بهترین باشید شایستگی در انجام کاری گاهی می‌تواند هدفی مهم برایتان باشد اما همیشه می‌توانید بهتر از چیزی کی هستید باشید و اگر می‌خواهید بهترین باشید باید مواردی دیگر را در زندگی‌تان نادیده بگیرید و فراموش کنید. مرحله اول اشتیاق دارید برای یادگیری آماده‌اید و…