مرور برچسب

موفقیت در روابط

۵ عامل مؤثر در برقراری روابط پایدار زناشویی

وقتی ما با شخصی آشنا می‌شویم و ارتباط برقرار می‌کنیم. ابتدا همه‌چیز فوق‌العاده است و حتی تصور نمی‌کنید که روزی احساستان نسبت به یکدیگر تغییر کند. زندگی خوبی را در کنار یکدیگر می‌بینید و عادت‌های آزاردهنده‌ی کوچک به چشمتان نمی‌آیند یا اگر هم متوجه‌ آن‌ها بشوید، برایتان تا اندازه‌ای دوست‌داشتنی…