آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

موانع پیشرفت

۴ قاتل اصلی موفقیت را بشناسید که مانع پیشرفت شما می‌شود

آیا واقعاً تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چه چیز تا‌به‌حال مانع پیشرفت شما شده است؟ آیا آن‌ها را شناسایی کرده‌اید؟ اگر هنوز به درجه موفقیت نرسیده‌اید به‌احتمال‌زیاد این 4 مانع باعث شده تا شما به خواسته خود نرسید. شاید سریع‌ترین راه بهره‌برداری از اشتیاق طبیعی این است که بدانید چه می‌خواهید،…

سدی که مانع پیشرفت شما می‌شود

چرا بعضی از انسان‌ها موفق‌ و بعضی از انسان‌ها ناموفق هستند؟ چه تفاوتی وجود دارد؟ در این مقاله می‌خواهم در مورد یکی از سدهایی که مانع پیشرفت انسان می‌شود توضیح دهم ذهن ناخودآگاه ما بسیار هوشمند است و می‌تواند باعث موفقیت و یا شکست ما شود بستگی دارد که چگونه آن را برنامه‌ریزی کنیم. …