مرور برچسب

منفی

روش‌های مقابله با افراد منفی

همه ما در زندگی خود افرادی اطراف ما هستند که بسیار منفی نگر هستند. و معمولا به آن‌ها افراد منفی هم می‌گوییم.  این‌گونه افراد باور ضعیفی دارند. افراد عصبی و پرخاشگری هستند آن‌ها زیاد غر می‌زنند. دارای شخصیت متفاوتی هستند اما برای ما سوال پیش‌آمده که ما در زندگی خود با این‌گونه افراد چگونه کنار…