آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

مقابله با افراد منفی

روش‌های مقابله با افراد منفی

همه ما در زندگی خود افرادی اطراف ما هستند که بسیار منفی نگر هستند. و معمولا به آن‌ها افراد منفی هم می‌گوییم.  این‌گونه افراد باور ضعیفی دارند. افراد عصبی و پرخاشگری هستند آن‌ها زیاد غر می‌زنند. دارای شخصیت متفاوتی هستند اما برای ما سوال پیش‌آمده که ما در زندگی خود با این‌گونه افراد چگونه کنار…