مرور برچسب

مشکل

چگونه به ذهن بگوییم که چه می‌خواهیم؟

تصمیم گرفته‌اید که تغییری اساسی در زندگی‌تان ایجاد کنید. شاید تصمیم گرفته‌اید رابطه‌ای ناسالم یا شغلی ناراحت‌کننده را تغییر دهید. می‌دانید که باید به‌سرعت کاری کنید. انتخاب‌هایتان چه هستند؟ مطابق دیدگاهی که مشکل را در نظر دارد، بهترین راه برای عملی کردن تصمیمتان چیست؟ اصلاح مشکل اصلاح…

بدترین دشمن ما چه کسی است

بدترین دشمن ما چه کسی است آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید که دشمن شما چه کسی است.لحظه‌ای به این موضوع فکر کنید. یک کاغذ و قلم بردارید‌، نام بدترین کسی که دشمن شما است را بنویسید، خوب به اسمی که نوشته‌اید توجه کنید. اما صبر کنید کاغذ را پاره کنید. تنها کسی که دشمن شما است. خود شما هستید، هیچ‌کس دیگر نیست…