آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

مشکل

بدترین دشمن ما چه کسی است

بدترین دشمن ما چه کسی است آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید که دشمن شما چه کسی است.لحظه‌ای به این موضوع فکر کنید. یک کاغذ و قلم بردارید‌، نام بدترین کسی که دشمن شما است را بنویسید، خوب به اسمی که نوشته‌اید توجه کنید. اما صبر کنید کاغذ را پاره کنید. تنها کسی که دشمن شما است. خود شما هستید، هیچ‌کس دیگر نیست…