مرور برچسب

قسمت چهارم هدف‌گذاری

قسمت چهارم هدف‌گذاری

قسمت چهارم هدف‌گذاری توجه به شرایط بیرونی برای قابل‌دسترسی بودن هدف، مثل توجه به اینکه آیا دیگران توانسته‌اند به چنین هدفی برسند، ممکن است    خیلی کمکتان نکند. در چنین حالتی باید به این نکته توجه کنید که آیا هدفتان برای شما و در شرایط کنونی زندگی، با توانایی‌هایی که دارید، واقع‌بینانه…