مرور برچسب

قسمت پنجم هدف‌گذاری

قسمت پنجم هدف‌گذاری

قسمت پنجم هدف‌گذاری اگر دقت کرده باشید قسمت‌های مهم هدف‌گذاری را برای شما در مقالات قبلی بیان کردم. اما یکی از مهم‌ترین بخش از هدف‌گذاری را در این مقاله می‌خواهم برای شما توضیح بدم شما باید دقیق مشخص کنید که در چه زمان می‌خواهید به هدفتان برسید، در غیر این صورت ممکن است هرگز به آن…