مرور برچسب

قسمت هفتم هدف‌گذاری

قسمت هفتم هدف‌گذاری

قسمت هفتم هدف‌گذاری هدفتان باید با غرایز طبیعی‌تان هماهنگی داشته باشد هدف‌هایتان را با آگاهی و از طریق درک شهودی‌تان برسی کنید. از خودتان بپرسید، آیا این هدف واقعاً مال من است؟ آیا این هدف شخص دیگری است؟ که من باید به آن برسم؟ آیا این هدف به‌قدری مال من است که نمی‌توانم آن را فراموش…