مرور برچسب

قسمت دوم هدف گذاری

قسمت دوم هدف‌گذاری

قسمت دوم هدف‌گذاری بخش هدف‌گذاری بخش خیلی مهمی در زندگی ما است اما متأسفانه ما این قسمت از زندگی را معمولاً نادیده می‌گیریم. اما قسمت دوم از بخش هدف‌گذاری: هدفتان باید قابل‌اندازه‌گیری باشد. اگر می‌خواهید عادت سیگار کشیدن را کنار بگذارید باید بتوانید با عدد و رقم نشان بدهید که می‌خواهید به…