آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

قدرت نه گفتن

همانند یک کوه قدرتمند باشید.

شما باید همانند یک کوه قدرتمند باشید؛ اما چگونه چطور؟ کوتاه و مختصر و مفید شما در این مقاله همانند یک کوه قدرتمند می‌‌شوید. اگر دقت کرده باشید بعضی از افراد برای بیان احساست واقعی‌شان دچار مشکل هستند و نمی‌توانند آن را روش بیان کنند و تحت تأثیر محیط و یا فرد مقابل قرار می‌گیرند. فرض کنید با…