آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

قدرت مغز

ارتباط ذهن با بدن و تأثیر آن‌ها

آیا از ارتباط ذهن با بدن و تأثیر آن‌ها بر روی اجزای بدن اطلاع دارید؟ طب کل‌نگری در این مورد بر این باور است که ارتباط ذهن با بدن وجود دارد یعنی ذهن روی بدن اثر می‌گذارد. و بدن نیز روی ذهن تأثیرگذار است. برای این‌که انسان سالمی باشیم، سرکوب کردن نشانه‌های بیماری‌های کافی نیست. برای سلامتی کامل…

استفاده از قدرت دونیم کره مغز

انتخاب‌ها و اقدامات عملی‌تان باعث می‌شود به نتایج خاصی برسید. انتخاب‌ها و اقدامات عملی به نوع فکر کردن و استفاده از قدرت مغز بازمی‌گردد. تا زمانی که نوع فکر کردنتان را عوض نکنید، تقریباً با همان نتایجی مواجه می‌شوید که همیشه با آن‌ها مواجه شده‌اید چراکه در این حالت اقدامات عملی و…