مرور برچسب

فکر مثبت

چرا مثبت فکر کنیم؟ و تأثیر مثبت اندیشی

در این مقاله با سوال چرا مثبت فکر کنیم؟ و تأثیر مثبت اندیشی آشنا می‌شوید. شما دو راه دارید یا با افکار منفی زندگی کنید یا مثبت اگر که می‌خواهید زندگی‌تان سرشار از عشق و انرژی باشد بهتر است که گزینه دوم را انتخاب کنید. اگر که کتاب‌های موفقیت را مطالعه کرده باشید، در بیشتر آن‌ها آمده است که مثبت…

تأثیر مثبت اندیشی در در زندگی

مثبت اندیشی می‌تواند شمارا در برابر مسائل و تأثیرهای بیماری که زندگی شمارا تهدید می‌کند، کمک کند. ازجمله این مسائل و تأثیرات منفی بودن می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد. خودکشی تصادف مشکلات روانی مواد مخدر بیماری مانند معجزه است، نه؟ بااین‌حال وقتی به آن فکر…