آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

فکر خوب

چگونه تفکری مثبت داشته باشیم

بیشتر افرادی که می‌خواهند تغییر کنند سوال برایشان پیش می‌آید که چگونه تفکری مثبت داشته باشیم برای این‌که تفکری مثبت داشته باشید باید نقطه توجه خود را بر وقایع مثبت خوب زندگی بگذارید. درست است که هم منفی است و هم مثبت اما باید این قدرت را در خود پرورش دهید که بتوانید روی رویداد‌های مثبت تمرکز کنید.…