آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

طرف مقابل

روش‌های مقابله با افراد منفی

همه ما در زندگی خود افرادی اطراف ما هستند که بسیار منفی نگر هستند. معمولاً این‌گونه افراد باور ضعیفی دارند. افراد عصبی و پرخاشگری هستند آن‌ها زیاد غر می‌زنند. دارای شخصیت متفاوتی هستند اما برای ما سوال پیش‌آمده که ما در زندگی خود با این‌گونه افراد چگونه کنار بیاییم. در بعضی از موارد این افراد بسیار…