مرور برچسب

صدای ناخودآگاه

چگونه صدای ندای درون خود را شناسایی کنیم؟

خوب است بدانید که شما دو صدای ندای درون دارید. منتقد درونی و مربی درونی، منتقد درونی حرف زدن را دوست دارد. او دائماً در حال هشدار دادن درباره‌ي عواقب کارهایی است که انجام می‌دهید. منتقد درونی حاضر است از بدترین راه‌ها استفاده کند تا شمارا از رسیدن به آرزوهای قلبی که با بی‌پروایی به دنبالشان…