مرور برچسب

شکل گیری باور ها

پاک کردن باور‌های محدودکننده عمیق

چگونه باور‌های محدودکننده عمیق را حذف کنیم؟ اگر شیوه عملی نباشد و برای برخی از باور‌هایتان جواب ندهد، چه باید کرد؟ این یعنی باید عمیق‌تر شوید و به رشته‌ی ترس‌هایتان دسترسی پیدا کنید که معمولاً با این باور‌ها همراه‌اند. گاهی باید عمیق‌تر شوید و به ریشه‌ی ترس‌هایتان دسترسی پیدا…

باور‌های ما چگونه شکل می‌گیرند

باور‌های، انسان یعنی همه چیز آن، اگر منابع کافی دارید، انگیزه‌تان به‌اندازه‌ی کافی قوی است و یا باور دارید می‌توانید کاری را انجام دهید، برنامه‌ریزی برای آن سودمند خواهد بود. تاریخ پر از مردان وزنانی که برخلاف انتظار همگان، از موانعی سخت گذشته‌اند و به هدف‌هایشان رسیده‌اند. همگی این افراد نکته…