آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

شناخت طرف مقابل

۸ راه شناخت احساسات دیگران

2 عامل مهم برای شناخت احساسات طرف مقابل وجود دارد. که ما به زیرمجموعه‌های آن اشاره می‌کنیم که 8 راه شناخت احساسات دیگران است گوش دادن به لحن صدا آیا همسر‌تان یا دوستتان که خوشحال است، اما صدایش خسته به نظر می‌رسد؟ چنین ناهماهنگی‌ای همیشه ارزش توجه دارد. اگر همسرتان را خوب…