مرور برچسب

شناخت حالت ها

برسی موفقیت افراد از طریق ۳ حالت

امروزه علم روانشناسی پیشرفت خوبی کرده است و با برسی و تجزیه‌وتحلیل دانشمندان میشِ خصوصیت افراد را شناخت و می‌توان برسی موفقیت افراد را با ابزار تجربه یافت. هر انسان در زندگی خود به 3 موقعیت برخورد می‌کند (گذشته، آینده، حال) بستگی دارد چگونه از این 3 موقعیت به نفع خود برای موفقیت استفاده کند.…