مرور برچسب

شناخت ترس‌ها

استفاده از ترس‌ برای موفقیت

ترس هنگامی‌که باعث می‌شود مهارت‌‌هایتان را به‌عنوان اهرم به کار برید، می‌تواند به شما انگیزه دهد. برای برخی از افراد تجسم شکست باعث می‌شود دقت بیشتری در کارهایشان به‌کارگیرند. ترس = موفقیت اگر دوست داشته باشید ازآنچه نمی‌خواهید دور بمانید و آنچه می‌خواهید را انجام دهید، می‌توانید از…