آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

شناخت ترس‌ها

شناخت ترس‌ها در زندگی

ترس هنگامی‌که باعث می‌شود مهارت‌‌هایتان را به‌عنوان اهرم به کار برید، می‌تواند به شما انگیزه دهد. برای برخی از افراد تجسم شکست باعث می‌شود دقت بیشتری در کارهایشان به‌کارگیرند. اگر دوست داشته باشید ازآنچه نمی‌خواهید دور بمانید و آنچه می‌خواهید را انجام دهید، می‌توانید از ترس عامل انگیزه‌بخش استفاده…