آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

شناخت باورها

راه‌های تغییر باور‌ها و شناخت آن‌ها

شناخت باورها برخی از باور‌های شما می‌توانند توانتان را افزایش دهند، درحالی‌که برخی باور‌های دیگر ممکن است توانایی‌هایتان را محدود کنند و موانعی درراه‌تان به وجود بیاورند. خبر خوب این است که می‌توانید باور‌هایتان را تغیر دهید. برای مثال سال‌ها ورزشکاران باور نداشتند که کسی بتواند مسافت یک مایل…