مرور برچسب

شناخت انعطاف‌پذیری

شناخت منابع انعطاف‌پذیری و تقویت آن‌ها

شناخت منابع انعطاف‌پذیری و تقویت آن‌ها انعطاف‌پذیری 3 گونه مختلف دارد که هرکدام باهم متفاوت هستند. انعطاف شناختی: اطمینان از این‌که طرز فکرتان مثبت و سازنده است. انعطاف احساسی: اطمینان از اینکه برخوردی سازنده با احساسات خوددارید. انعطاف رفتاری: اطمینان از اینکه کارهایتان تا حد امکان…