مرور برچسب

شناخت احساسات

۸ راه شناخت احساسات دیگران

2 عامل مهم برای شناخت احساسات طرف مقابل وجود دارد. که ما به زیرمجموعه‌های آن اشاره می‌کنیم که 8 راه شناخت احساسات دیگران است گوش دادن به لحن صدا آیا همسر‌تان یا دوستتان که خوشحال است، اما صدایش خسته به نظر می‌رسد؟ چنین ناهماهنگی‌ای همیشه ارزش توجه دارد. اگر همسرتان را خوب…

شناسایی احساسات درونی انسان

خیلی وقت‌ها می‌دانید که وقت تغییرات فرارسیده است، چون احساسات به شما چنین چیزی می‌گویند. هنگامی‌که ناراحتی‌ها انگیزه‌ی تغییرات هستند، ممکن از موارد زیر را تجربه کنید: آزردگی اندوه خشم جدایی به‌شدت این احساسات در وجودتان توجه کنید. این احساسات تا چه اندازه تعادل…