مرور برچسب

شانس و اقبال

آیا واقعاً باید به شانس و اقبال تکیه کرد؟

عده زیادی از مردم به شانس و اقبال تکیه کرده‌اند و اعتقاد دارند و فکر می‌کنند انسان‌ها به دودسته خوش‌شانس و بدشانس تقسیم می‌شوند؛ و می‌گویند انسان‌های خوش‌شانس هر دری را که باز می‌کنند، پر از شانس اقبال است. آن‌ها هیچ‌وقت در سختی زندگی نمی‌کنند تمام‌کارها برایشان همان‌گونه که می‌خواهند انجام…