مرور برچسب

سوال در زندگی

۴ سوال که زندگی شما را تغییر می‌دهد

سؤال‌ها دعوت‌نامه‌هایی هستند برای پرداختن به اقدامی عملی یا کسب اطلاعات بیشتر. سؤال‌هایی که پاسخ آن‌ها یک بله یا نه است، الزاماً سؤال‌های بدی نیستند. این سؤال‌ها در جای خود می‌توانند اثرگذار باشند. هنگامی‌که این‌گونه سؤال‌ها را از خود نمی‌پرسید، سؤال‌هایی که با چگونه، چه کسی، چه چیزی، کجا و چرا…