آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

زنگی برای خود

آیا شما برای خود زندگی می‌کنید یا دیگران؟

چرا بعضی از افراد تلاش می‌کنند تا دیگران را راضی نگه‌دارند؟ اختصاص دادن وقت بیش‌ازاندازه به افرادی که واقعاً هیچ سودی برای شما ندارند باعث می‌شود شما از هدف اصلی خود فاصله بگیرید. انسان‌های موفق دقیقاً می‌دانند باید در چه زمان به چه کسی ارتباط برقرار کنند آن‌ها وقت خود را ارزشمند می‌دانند و آن را…