آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

زندگی هدفمند

چگونه در زندگی خود تعادل ایجاد کنیم

آیا با حدس و گمان درباره تعادل در زندگی تصمیم‌گیری می‌کنید؟ می‌توانید به این موارد فکر کنید. پول کم استرس زیاد زمان کم انتظارات و خواسته‌های زیاد تفریح کم ممکن است بسیاری از این حدس و گمان‌ها درست از آب دربیایند. خیلی وقت‌ها به‌صورت غریزی می‌دانید که چه تغییراتی…

چگونه با سرعت به اهداف خود برسیم

برنامه‌ریزی دقیق اگر می‌خواهید که به‌سرعت به اهداف خود برسید باید برنامه‌ریزی دقیق در کارهای خود داشته باشید.هدف بدون برنامه‌ریزی مانند ماشین بدون فرمان می‌ماند پس باید برنامه‌ریزی روزانه هفتگی ماهانه سالانه داشته باشید.یک دفترچه یادداشت تهیه کنید و جدول‌بندی کنید.و بنویسید امروز چه‌کاری باید…