مرور برچسب

زندگی شاد

راه های شاد بودن در زندگی

برای شاد بودن در زندگی اصلاً نیازی به هزینه نیست جالب است بدانید که ما انسان‌ها انتخاب می‌کنیم که شادباشیم یا افسرده‌، یا نگران اگر فردی را می‌بینید که ناراحت است و هیچ شادی‌ای در زندگی خود ندارد باید بدانید که این امر نیز خواسته‌ی او است. ما می‌توانیم انتخاب کنیم که شادباشیم یا غمگین، پس از…

با این ترفند ساده در زندگی خود شادباشید

زندگی شاد = موفقیت، قانون کاهش بازده، یکی از فرضیه‌ی مربوط به قرن نوزدهم است که بر اساس آن افزایش مخارج بیش از میزان خاصی، شمارا دچار مشکلات مالی می‌کند. امروزه این عبارت عموماً فعالیتی را توصیف می‌کند که دستمزد آن با میزان تلاشتان مطابقت نمی‌کند و درنهایت مجبور به تلاش بیشتر می‌شوید. هرروز…

فرمول شادی چیست؟

شادی موفقیت ثروت همه‌چیز در جهان هستی فرمول خاص خود را دارد در این مقاله کوتاه می‌خواهم فرمول شادی را برای کاربران سایت موفقت فردی شرح دهم؛ و یا چگونه می‌توان شادتر بود. تنها زمانی که برای شاد بودن در اختیاردارید زمان حال است. تمامی خاطرات و تمامی برنامه‌ریزی‌های مربوط به آینده در همین زمان حال…