مرور برچسب

رویداد مثبت

چگونه تفکر مثبت داشته باشیم ۴ راه کار

بیشتر افرادی که می‌خواهند تغییر کنند سوال برایشان پیش می‌آید که چگونه تفکر مثبت داشته باشیم. برای این‌که تفکر مثبت داشته باشید باید نقطه توجه خود را بر وقایع مثبت خوب زندگی بگذارید. درست است که هم منفی است و هم مثبت اما باید این قدرت را در خود پرورش دهید که بتوانید روی رویداد‌های مثبت تمرکز…