مرور برچسب

روش تغییر ارزش

این ۳ نکته را هنگام تغییر ارزش‌ها رعایت کنید

هنگامی‌که به ارزش‌هایتان فکر می‌کنید، ممکن است آن‌ها را به شکل تصاویر، صدا‌ها و احساس‌های مختلف تجربه کنید. در این مورد شمارا تشویق می‌کنیم برای تغییر اولویت ارزش‌هایتان، ویژگی‌های تصاویر، صدا‌ها و احساس‌هایی که این ارزش‌ها ایجاد می‌کنند را تغییر دهید. برای مثال ارزش‌های شما در زندگی به شکل…