آموزش‌ مهارت‌های شخصی برای زندگی بهتر
مرور برچسب

روش‌ تغییر رفتار

چگونه رفتارمان را تغییر دهیم

بهترین بودن به این معنا نیست که باید نحوه‌ی انجام کار‌ها را در خود عوض کنید. بهترین بودن به این معناست که برخی از رفتارهایتان را طوری اصلاح کنید یا تغییر دهید که به نتایج بهتری برسید. در حقیقت تمایل و تصمیم برای رشد، بخش مهمی در زندگی است. آیا برخی نمی‌توانند خود را تغییر دهند؟ شاید کسانی را…